http://thailandtourism.saenson.com
 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวทั่วไทย
ขึ้นเขาตะเพินคี่
 
 

ขึ้นเขาตะเพินคี่ ทิวเขาในพื้นที่นี้ มียอดเขาสูงสุด อยู่ที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ เขตตำบลวังยาว ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1000เมตร การเดินทางอาจลำบากเล็กน้อยด้วยระยะประมาณ 30 กม. จากบ้านห้วยหินดำ ตามถนนลาดยางไปก่อนถึงบ้านกล้วยราว 1 ก.ม. เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านป่าผาก จะมีทางแยกซ้ายขึ้นเขาสูง บริเวณนี้อยู่ติดเขตแนวกันชนมรดกโลกห้วยขาแข้ง

หมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ มีอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดปี ด้วยจารีตของชาวกะเหรี่ยงที่ยึดถือสืบทอดกันมาทำให้ที่นี่เป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุข และของมึนเมาทุกประเภท ตลอดจนไม่เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่ากิน ประเพณีที่น่าสนใจคืองานไหว้จุฬามณี ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กที่ชาวบ้านถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ชนชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงจะมาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ใกล้ๆหมู่บ้านมีน้ำตกตะเพินคี่ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอยู่ด้วย

 

ข้อมูลจาก : tat.or.th

 
มีผู้เข้าชมแล้ว : 1509 ครั้ง
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
 
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว...
 
 
แบ่งตามจังหวัดในภาคเดียวกัน
 
Thailand Tourism