http://thailandtourism.saenson.com
 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวทั่วไทย
อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง
 
 

strong>อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่ ต่างไปจากที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในเขตจังหวัดสงขลา ด้วยสภาพป่า ที่อุดมสมบูรณ์มากก่อให้เกิดอากาศบริสุทธิ์ อันเหมาะอย่างยิ่งแก่การพักผ่อน ชื่นชมธรรมชาติอันงดงามสมบูรณ์ของป่าเขา และมีโอกาสได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของอุโมงค์ และยังจะได้ศึกษาถึงการดำรงชีวิตในช่วงที่ยัง เป็นยุทธภูมิการสู้รบของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย หลังการสู้รบเป็นเวลานาน ในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศยุติการต่อสู้ แล้วเข้าร่วมเป็นผู้รวมพัฒนาชาติไทย เมื่อปี พ.ศ.2530 พร้อมทั้งได้ปรับปรุงซ่อมแซมอุโมงค์ที่เสียหายเพื่ออนุรักษ์ไว้ ให้ชนรุ่นหลังได้ท่องเที่ยวและศึกษา
 

ข้อมูลจาก: thaitravelhealth.com

 

 
มีผู้เข้าชมแล้ว : 1569 ครั้ง
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
 
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว...
 
 
แบ่งตามจังหวัดในภาคเดียวกัน
 
Thailand Tourism