http://thailandtourism.saenson.com
 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวทั่วไทย
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
 
 

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอ อ่าวลึกและอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ มีสภาพที่เป็นเขาสูงที่ทอดตัวในแนวเหนือใต้ เขาหินปูนที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน ป่าดงดิบ ธารน้ำใต้ภูเขา และบางส่วนเป็นหมู่เกาะในทะเลอันดามัน มีเกาะและถ้ำที่พบภาพเขียนซึ่งแสดงถึงอารยธรรมโบราณในดินแดนแถบนี้เช่นที่ ถ้ำผีหัวโต แหลมไฟไหม้ แหลมถ้ำเจ้ารี และแหลมท้ายแรด ซึ่งแต่ละแห่งก็มีความสวยงามแตกต่างกันไป อุทยานมีพืชพรรณที่หลากหลายไปตามสภาพของพื้นที่ ทั้งป่าดงดิบ ป่าพรุ ไปจนถึงป่าชายเลน การท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานฯส่วนมากอยู่ในรูปของเช้าไปเย็นกลับ โดยสามารถที่จะเข้ามาเล่นน้ำ บริเวณธารโบกขรณีและเดินชมธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียง หรือการนั่งเรือชมทิวทัศน์ธรรมชาติทางทะเล ตามเกาะ และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาตร์ ท้องทะเลหลายแห่งในพื้นที่อุทยานมีความสวยงาม หาดทรายขาว ปะการังสวย และอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่ง จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวชมเมื่อมาถึงกระบี่

 

ข้อมูลจาก: siamfreestyle.com

 
มีผู้เข้าชมแล้ว : 1319 ครั้ง
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
 
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว...
 
 
แบ่งตามจังหวัดในภาคเดียวกัน
 
Thailand Tourism