http://thailandtourism.saenson.com
 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวทั่วไทย
หมู่บ้านโปตุเกส
 
 

หมู่บ้านโปตุเกส ตั้งอยู่ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตก อยู่ทางใต้ของตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ชาวโปรตุเกสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2054 โดยอัลฟองโซ เอออัลมูเคอร์ก ผู้สำเร็จราชการของโปรตุเกสประจำเอเซียได้ส่ง นายดูอาร์เต้ เฟอร์นันเดส เป็นฑูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันที่ดินแห่งนี้ ปรากฏมีโบราณสถานอยู่รวม 3 แห่ง คือ ซานเปาโล ซานโดมิงโก และซานเปรโด ส่วนโบราณสถานซานเปรโด นั้น เข้าใจว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่ พระเจ้าทรงธรรม โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานของชาวโปรตุเกส สำหรับประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา นับเป็นโบสถ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในแผ่นดิน ในปี พ.ศ.2527 กรมศิลปากร และมูลนิธิกุลเบงเกียน ประเทศโปรตุเกสได้เข้ามาดำเนินการขุดแต่งบูรณะโบราณสถาน ในบริเวณหมู่บ้านโปรตุเกส โดยเริ่มขุดแต่งโบราณสถานซานเปรโดขึ้นก่อนจากการขุดแต่ง ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีสำคัญคือ พบซากของโบราณสถานโครงกระดูก และเครื่องปั้น ดินเผาภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

 

 
มีผู้เข้าชมแล้ว : 1050 ครั้ง
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
 
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว...
 
 
แบ่งตามจังหวัดในภาคเดียวกัน
 
Thailand Tourism