http://thailandtourism.saenson.com
 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวทั่วไทย
วัดฉลอง
 
 

วัดฉลอง เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าตั้งขึ้นเมื่อใด บ้างก็สัณนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยชาวบ้านที่หลบหนีภัยสงครามพม่าที่เข้าตีเมืองถลาง อพยพมาที่ บ้านฉลองและตั้งหลักแหล่งทำมาหากินที่นี่ ได้ร่วมกันจัดตั้งวัดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยอาราธนาพระภิกษุซึ่งเป็นที่นับถือและเลื่อมใสของชาวบ้านมาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดฉลอง เรียกว่า “ พ่อท่านเฒ่า ” ต่อมาหลวงพ่อแช่มซึ่งเป็นลูกศิษย์ศึกษาวิปัสสนาธุระจากพ่อท่านเฒ่าจนเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระเป็นอย่างสูง ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่อแช่มมีชื่อเสียงการปรุงสมุนไพร และรักษาโรค เข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหัก เคยปลุกเสกผ้าประเจียดคุ้มครองชาวบ้านให้รอดพ้นจากการโจมตีของกลุ่มโจรอั้งยี่ จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนทั่วไป แม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วก็ยังผู้คนแวะเวียน ไปนมัสการรูปเหมือนของท่านมิได้ขาด วัดฉลอง ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า " วัดไชยธาราราม "

 

ข้อมูลจาก: siamfreestyle.com

 
มีผู้เข้าชมแล้ว : 2019 ครั้ง
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
 
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว...
 
 
แบ่งตามจังหวัดในภาคเดียวกัน
 
Thailand Tourism