http://thailandtourism.saenson.com
 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวทั่วไทย
โครงการหลวงดอยอินทนนท์
 
 

ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านขุนกลาง ตำบลห้วยหลวง อำเภอจอมทอง เดินทางตามเส้นทางสู่ดอยอินทนนท์ ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 31 ของทางหลวงหมายเลข 1009 มีทางแยกขวามือเป็นทางลูกรังเข้าสู่โครงการฯ อีกประมาณ 1 กิโลเมตร ผู้ขับขี่ควรมีประสบการณ์ และควรตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนเดินทาง โครงการหลวงอินทนนท์ เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีพื้นที่ทำกินด้วยการปลูกพืชทดแทนฝิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้แก่กะเหรี่ยงและม้งในพื้นที่ ผลิตผลหลักของโครงการ คือ พืชผักและไม้ดอกเมืองหนาวต่าง ๆ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมแปลงปลูกดอกไม้และไม้เมืองหนาวที่บ้านขุนกลาง งานวิจัยประมงที่สูงการเพาะเลี้ยงปลาเทราท์ ห้องทดลองทำการเพาะขยายพันธุ์ การทำนาขั้นบันได แปลงปลูกกาแฟ แปลงสตรอเบอรี่ที่บ้านแม่กลางหลวง เดินป่าศึกษาธรรมชาติในเส้นทางดอยหัวเสือ เส้นทางบ้านแม่กลางหลวง-น้ำตกผาดอกเสี้ยว ชมน้ำตกสิริภูมิและน้ำตกวชิรธาร และยังสามารถแวะชมแปลงปลูกดอกไม้ของชาวเขาในหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณปากทางเข้าโครงการฯ เลือกซื้อผักและผลไม้เมืองหนาวปลอดสารพิษตามฤดูกาล 

ทางศูนย์ฯ มีบ้านพักรับรองบริการ แต่มีที่พักโฮมสเตย์เปิดให้บริการที่บ้านอ่างกาน้อย บ้านผาหมอน บ้านแม่กลางหลวงและบ้านขุนกลาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลวงอินทนนท์ โทร. 0 5326 8555

แหล่งข้อมูล: thai.tourismthailand.org

 
มีผู้เข้าชมแล้ว : 1984 ครั้ง
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
 
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว...