http://thailandtourism.saenson.com
 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวทั่วไทย
ป่าจำปีสิรินธร
 
 

ป่าจำปีสิรินธร  บริเวณทางทิศใต้ของเมืองโบราณซับจำปาเป็นป่าพรุน้ำจืด ซึ่งบริเวณนี้มีน้ำท่วมขัง และมีน้ำซับตลอดทั้งปี โดยน้ำมาจากฝนที่ตกแล้วน้ำจากเขาหินปูนนี้จะซึมลงใต้ดิน และไหลรวมเป็นน้ำใต้ดิน แล้วมาพรุขึ้นในป่าบ้านซับจำปา น้ำบริเวณนี้จึงมีความเป็นด่างสูงกว่าพื้นที่อื่น

ในบริเวณป่าพรุแห่งนี้พบต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก และหนึ่งในนั้นพบพันธ์ไม้ในวงศ์จำปาที่มีลักษณะพิเศษที่ต่างจากจำปี และจำปาชนิดอื่น พบเฉพาะที่ป่าซับจำปาแห่งนี้ เนื่องจากสามารถเจริญเติบโตได้ในป่าพรุน้ำจืด ซึ่งโดยปกติแล้วจำปี หรือจำปาทั่วโลกจะขึ้นบนพื้นที่ดอน หรือภูเขา และพื้นที่ดินที่มีการระบายน้ำดี พืชชนิดใหม่นี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให้ใช้ชื่อพระนามาภิไธยเป็นชื่อพืชชนิดใหม่ว่า Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin โดมมีชื่อไทยว่า “ จำปีสิรินธร ”

จำปีสิรินธร จัดอยู่ในวงศ์จำปา พรรณไม้ในวงศ์นี้ จัดเป็นพรรณไม้ที่มีความเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ที่สุดในหมู่ของไม้ดอก ที่มีอยู่ในยุคปัจจุบัน มีวิวัฒนาการในการปรับตัวต่ำที่สุด จึงเป็นพรรณไม้ที่มีโอกาสสูญพันธุ์ในสภาพธรรมชาติได้มากที่สุด จำปีสิรินธรออกดอกเดี่ยวที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกตูมรูปกระสวย กาบหุ้มดอกมี 1 แผ่น สีเขียวอ่อน และมีขนอ่อนๆ คลุมอยู่ กาบฉีกออก และหลุดไปเมื่อกลีบดอกเริ่มแย้มก้านดอกยาว 1.8 ซ.ม.
 

ข้อมูลจาก : tat.or.th

 
มีผู้เข้าชมแล้ว : 1240 ครั้ง
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
 
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว...
 
 
แบ่งตามจังหวัดในภาคเดียวกัน
 
Thailand Tourism