http://thailandtourism.saenson.com
 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวทั่วไทย
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
 
 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติคลองเพรา   อยู่ในเขตอำเภอละอุ่น  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  และอำเภอสวี  อำเภอทุ่งตะโก  อำเภอหลังสวน  อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร  อุทยานฯ มีเนื้อที่ประมาณ  417,500  ไร่  ประกาศเป็นอุทยานฯ  เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2542  มีสภาพป่าสมบูรณ์  สิ่งที่น่าสนใจในอุทยานฯ  คือ  น้ำตกหงาว  เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน  สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล  ช่วงที่มีน้ำมากที่สุดคือ  เดือนมิถุนายน  สัตว์ที่น่าสนใจที่พบได้บริเวณน้ำตกหงาว  ได้แก่  ปูเจ้าฟ้า  ลักษณะเด่นของปูเจ้าฟ้า คือ ลำตัวและก้ามเป็นสีขาว  ขาเดินทั้งสี่คู่  เบ้าตาทั้ง  2  ข้าง  และบริเวณปากเป็นสีม่วงดำ  อาศัยอยู่ตามใต้ซอกหิน  หรือใต้ใบไม้บริเวณสองข้างทางลำธารเล็ก ๆ  ที่ไหลลงจากน้ำตก  โดยเฉพาะในฤดูฝน

 

ข้อมูลจาก : ranong.go.th

 

 
มีผู้เข้าชมแล้ว : 2128 ครั้ง
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
Thailand Tourism