http://thailandtourism.saenson.com
 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวทั่วไทย
วัดอนุบรรพต (เขาน้อย)
 
 

วัดอนุบรรพต (เขาน้อย) ตั้งอยู่ที่66 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร แยกจากถนนสุวรรณศร ไปตามถนนธนะวิถี (ทางไปอำเภอตาพระยา) ประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 สมัยรัชกาลที่ 6 ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สวยงาม ลักษณะแปลกกว่าอุโบสถทั่วไป คือ สร้างเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 11.5 เมตร หลังคาทรงไทยยอดแหลมสูง ประดับตกแต่งแบบศิลปกรรมไทย หลังคาอุโบสถแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยในชั้นแรกมี 6 มุข ชั้นที่สองมี 4 มุข มีบันไดนาคทอดตัวลงมายังเชิงเขาทั้ง 4 ด้าน และภายในอุโบสถประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองเนื้อทองเหลือง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอรัญประเทศ

 


 

 
มีผู้เข้าชมแล้ว : 2660 ครั้ง
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
 
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว...
 
 
แบ่งตามจังหวัดในภาคเดียวกัน
 
Thailand Tourism