http://thailandtourism.saenson.com
 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวทั่วไทย
ศาลเจ้าพ่อองครักษ์
 
 

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำนครนายกในเขตตำบลสันทรายมูล มีเรื่องเล่าว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ได้เสด็จประพาสจังหวัดปราจีนบุรีโดยเสด็จฯ ผ่านมาตามแม่น้ำนครนายก และได้มาประทับแรม ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ในปัจจุบัน ระหว่างประทับแรม นายทหารราชองครักษ์ป่วยและเสียชีวิตลง เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ราชองครักษ์์ทรงมีพระราชประสงค์ ให้สร้างศาลขึ้นเป็นอนุสรณ์ ภายหลังจึงเรียกว่า"ศาลเจ้าพ่อองครักษ์"และใช้เป็นชื่ออำเภอองครักษ์ในเวลาต่อมา

บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อองครักษ์นี้เป็นวังน้ำวนไหลเชี่ยวมาก ทางราชการถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ จึงนำไปทำพิธีสรงน้ำมูรธาภิเษก ในคราวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

 


 

 
มีผู้เข้าชมแล้ว : 1525 ครั้ง
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
 
 
Thailand Tourism